Kategoriler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

GAMA OSGB olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlıyoruz. Çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda eğitime katılan çalışanlar için katılım belgesi düzenliyoruz. Alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinde takibini sağlıyoruz, gerekli denetim ve kontrollerini yapıyoruz.

Başka işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmak üzere gelen çalışanların uygun şekilde eğitim alıp almadıklarını denetliyor ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz.

Çalışan çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlıyor, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimleri ayrıca değerlendiriyoruz.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim veriyor, herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi veriyoruz.

İşyerinde 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimleri veriyor, destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine de görevlendirilecekleri konularla ilgili özel eğitim veriyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kaç yılda bir yapılır?

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra Yargıtayca verilen içtihat niteliğinde bazı kararlar ile de eğitimin önemine vurgu yapılmıştır: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarih ve 1498 esas sayılı ve 1701 karar sayılı kararında; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” ifadesine yer verilmiş [46], bir diğerinde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.06.2004 tarih ve 2004/21-365 esas sayılı ve 2004/369 karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” denilmektedir.

İş Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerlidir ?

a) Az tehlikeli sınıfta 3 yıl

b) Tehlikeli sınıfta 2 yıl 

c) Çok tehlikeli sınıfta 1 yıl

olarak geçerlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
X