Kategoriler

İş Güvenliği Uzmanlığı

İşyerinizin tehlike sınıfına uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ataması yapılmış deneyimli İş Güvenliği Uzmanlarımız ve Teknik  Personelimiz ile birlikte;

  • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanmasıorganizasyonu ve uygulanmasıkişisel koruyucu donanımların seçimiteminikullanımıbakımımuhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için önerilerde bulunarak rehberlik ediyoruz.
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildiriyor ve takibini yapıyoruz.
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapıyoruz.
  • İşyerinde meydana gelen ölüme ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerini araştırıp önerilerde bulunuyoruz.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılıyor, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunuyor ve takibini yapıyoruz.
  • Çalışma ortamınızın gözetimini yapıyor, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlayarak uygulamaları hususunda ekonomik önerilerde bulunuyoruz.
  • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için çalışmalar yapıyor ve etkin önerilerde bulunuyoruz. Acil durum planları hazırlıyor ve işyerinde tatbikat çalışmaları yapıyoruz.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlıyor ve icra ediyoruz. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek, çalışanların katılımını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Yıllık değerlendirme raporu, yıllık eğitim planı gibi evrakları hazırlıyor ve onayınıza sunuyoruz.
  • “İş sağlığı ve güvenliği talimatları” ile “çalışma izin prosedürlerini ” hazırlayarak takibini yapıyoruz.
Resim
Resim
alt
alt
X