Kategoriler

İşyeri Hekimliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği içerisinde işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğuna dair detaylar yer almaktadır.

İşyeri hekimi ve sağlık personeli ile birlikte;

  • Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimini yapıyor. Çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.
  • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapıyoruz.
  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetliyor, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunuyoruz.
  • Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alıyoruz.
  • Sağlık gözetimi kapsamında işe giriş ve periyodik muayeneler, tetkik çalışmaları ile birlikte gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapıyoruz.
  • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit ediyor, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunuyor ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini sağlıyoruz.
  • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak işvereni bilgilendiriyoruz.
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini veriyor, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlıyoruz.
  • İşyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol ediyoruz.
  • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütüyoruz.

 

 

 

 

Resim
Resim
alt
alt
X